Isikliku treeneri tunnistus

Euroopa Ühenduse peamised eeldused

Täpne vastus uuringule "Mis on CE-sertifikaat?" sõltub Euroopa Liidu toimimise peamistest eeldustest. On näidatud, et selle abi põhjuseks on kolm põhimõtet: kaupade vaba liikumine, teadlikkus ja kapital. Eespool nimetatud põhimõtete rakendamiseks on ELi liikmesriigid otsustanud lahendada kõik ühendusesiseses kaubanduses esinevad tõkked ja loonud ühise poliitika, mis on kontaktis kolmandate riikidega. Tänu sellele loodi ühenduse turul vahetuskurss, mis sarnaneb viimase turuga, mis tegutseb ühe riigi skaalal. Sa said ühtse kohaliku turu või ühise turu nime.

Ühine kohalik turg ja materjalide turuleviimine

Riiklikud nõuded toodete omaduste ja ohutuse kohta on iseäranis rikkamad kaubandusega seotud probleemid riikide vahel. Igas riigis kehtisid uued mudelid ja kogused, mis olid märkimisväärselt jagatud eri riikide vahel. Tootja, keda kavatsesin müüa oma välisriikides, pidi iga kord vastama erinevatele nõuetele. Kaubandusprobleemide kõrvaldamiseks oli vaja need erinevused kaotada. Standardeid koos toodete ostmisega ei saa tühistada. Seetõttu oli ainus lahendus eeskirjade ühtlustamine kogu kogukonnas, tänu millele sõltus kaubavahetus nendest samadest nõuetest.

Esimesel etapil püüti reguleerida ELi määrusi seoses kaupade ja kaupade üksikute kategooriatega. Arvestades suurt keerukust ja aeganõudvaid protsesse, jäeti see lähenemine loobuma.

Lahendus oleks tehnilise ühtlustamise küsimuses lihtsustatud lähenemisviisi loomine. Kindlaks on määratud konkreetsete tooterühmade olulised ohutusnõuded, mis peavad olema täidetud enne kaupade või toodete ostmist Euroopa ühtsel turul.

Väljaspool ELi asuvad ettevõtjad, kes soovivad toota toodet ühenduse turul, näiteks Türgist, peavad oma toote ELi standarditele ja kvaliteediväärtustele vastama. Nende ülesanne on seda tõestada.

On loodud ühtlustatud standardid, tänu millele teavad ettevõtjad, millised olulised nõuded peaksid olema täidetud. Siiski ei ole nende eeskirjade kasutamine kohustuslik. Ettevõtja, kes teataval määral tõendab, et tema toode sobib ostmiseks ühenduse turul.

Ce-sertifikaat - tootja deklaratsioon

Ce-märgistus pole midagi imelikku, kuid tootja kinnitab, et toode vastab selle teabe rangetele nõuetele, mida ta kasutab.On teadlik tootja deklaratsiooni sümbolist või volitatud esindajast. Kinnitab, et toode ilmus liidus tavapäraste nõuetega toote kohta. Olemas peab olema üks või mitu erinevat direktiivi.

Ühenduse õigus näeb ette CE-vastavusmärgist kandvate toodete ohutuse miinimumnõuete vastavuse ja rahuldamise eelduse.

CE-sertifikaat on toodetele adresseeritud tootja või volitatud esindaja loomulikul vastutusel. Pärast toote tõestamist, et toode vastab direktiivi olulistele nõuetele. Selle asjaolu kontrollimiseks edastatakse vastavushindamismenetlus ja pärast hea kontrollimist väljastatakse vastavusdeklaratsioon. Vastavushindamise protseduurid võivad olla erinevad seoses riskiga, mis sõltub konkreetse kauba valdusest. Mida suurem on toote kasutamise oht ja mida raskem on, peab tootja või volitatud esindaja seda hästi tegema. Mõnel juhul on vaja kohaldada isegi rohkem kui kümne ühenduse standardi nõudeid.