Kassaaparaat k10

Sularahaautomaat, mida nimetatakse kassaaparaadiks, nagu auto, tuleb perioodiliselt üle vaadata. Kuigi viimases näites soovitakse seda ülevaadet teha hiljemalt kaks aastat pärast uut läbivaatamist või maksustamise alustamist. & Nbsp; Kriiside hinna kassasülevaade värbab võimalusi alates PLN 100 kuni PLN 200, millele pääseb juurde.

Kohustus vaadata kassaaparaati tuleneb õigetest õigusnormidest. Kassaseadmete kaheaastase läbivaatamisperioodi õiguslik alus on § 7 lg. 1 punkt 6 koos § 16 lõikest 6; Rahandusministri 28. novembri 2008. a määruse nr 1 kassapidajate kasutamise tingimuste kohta. Koos eeldusega ja otse karistusseadustiku artikli 61 lõike 3 sätetega seostatakse kassaaparaadi ülevaatuse mittetäitmist või enneaegset täitmist raamatu ebaõigusega ja ähvardab määrata maksukaristuse eest trahve. Odavam alternatiiv iga kahe aasta tagant toimuvale ülevaatele on aga see igal aastal. Rääkides kassaaparaatide ülevaatamisest, peaks veel mõtlema õige aja nimetamisele, mis valmistatakse ette maksukorralduse platvormil. Art. Käesoleva seaduse § 12 lõikega 3 on mais esitatud kuupäevad antud jooksva kuu viimasel päeval, mis tagab tähtaja alguse ja kui eelmisel kuul sellist päeva ei olnud - viimase kuu jooksval päeval.

Kohustus kontrollida registreerimiskontrolli kuupäeva istub näol, kus arutatakse rahandussüsteemi. Omanik peaks teavitama hooldustehnikut vajadusest luua selline läbivaatamine kahe aasta jooksul pärast hiljutist läbivaatamist. Kassapidaja peaks viie päeva jooksul alates maksekassa kasutaja kasutaja teatise kuupäevast tegema sularahaautomaadi kohustusliku tehnilise kontrolli (määruse § 31 sularahaautomaatide meeles.

Registreeringu kassaaparaadi tehnilise seisukorra ülevaatamine peaks eelkõige kontrollima: kõikide kassade olekut, eluaseme seisukorda, maksudokumentide loetavust, tööprogrammi, korrektset toimimist, mälu seisukorda ja akude seisukorda.Maksuhaldur peaks maksuhalduri kaardilt karistuste vältimise plaanis jälgima kassaaparaadi kontrollimise kuupäeva.